Formularz został wyłączony!
Minął termin przewidziany przez organizatora - 2018/04/21 12:00:00
Kliknij tutaj aby dodać zgłoszenie jako administrator.
Autopromocja:
Podoba Ci się sposób w jaki przeprowadzane są zgłoszenia?
Stwórz własny formularz i zbieraj zgłoszenia za darmo na www.zgloszenia24.pl
Ekologiczna Gra Miejska

Wskutek nadmiernej eksploatacji i zużywania dóbr naturalnych, ludzie niszczą atmosferę oraz środowisko. Zaczęła się pierwsza faza skażenia, na terenie Redy mieszkańcy znajdują promieniujące artefakty. Niestety niektóre stworzenia już zaczynają mutować. Całe miasto jest zagrożone. Tylko najodważniejsi są w stanie odmienić ciąg wydarzeń. 

Termin:

21 kwietnia 2018

Czas:

13:00-16:00

Start i Meta:

Park Miejski w Redzie

Zgłoszenia:

ekoreda.zgloszenia24.pl

Zespoły:

od 2 do 5 osób w tym min 1 osoba pełnoletnia lub zgoda rodziców informacje w regulaminie poniżej.

 

Park Miejski w Redzie

Zespoły od 2 do 5 osób w tym min 1 osoba pełnoletnia lub zgoda rodziców informacje w regulaminie.

 

REGULAMIN EKOLOGICZNEJ GRY MIEJSKIEJ
 

§ 1. Organizator

 1. Organizatorem Ekologicznej Gry Miejskiej (zwanej dalej „Grą”), która odbędzie się 21.04.2018r. w Redzie, jest Harcerski Wodny Szczep Reaktywacja wraz z Miejskim Domem Kultury w Redzie oraz Gminą Miasto Reda.
   

§ 2. Uczestnicy

 1. Uczestnikami Gry mogą być osoby fizyczne: zarówno pełnoletnie, jak i niepełnoletnie (dalej „Uczestnicy”). Warunkiem uczestnictwa w Grze osoby niepełnoletniej jest:
  1. udział w Grze takiej osoby wraz z osobą pełnoletnią z pełną zdolnością do czynności prawnych i uprawnioną do sprawowania opieki nad tą osobą niepełnoletnią lub
  2. udział osoby niepełnoletniej za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, zawierającą oświadczenie o zapoznaniu się oraz akceptacji regulaminu przez rodzica lub opiekuna prawnego, imię i nazwisko uczestnika, nazwę oraz termin Gry Miejskiej. Zgoda musi zostać dostarczona organizatorowi w miejscu startu Gry, przed jej rozpoczęciem.
 2. Uczestnicy biorą udział w Grze zorganizowani w Zespoły. W skład każdego Zespołu wchodzi od 2 do 5 osób.
 3. Uczestnik biorący udział w Grze nie może posiadać jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających uczestnictwo w Grze.
 4.  Uczestnicy Gry biorą udział w Grze na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. Organizatorzy nie zapewniają dla uczestników Gry opieki medycznej ani jakiegokolwiek ubezpieczenia, w tym od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie zapewnia opieki osób pełnoletnich dla osób niepełnoletnich uczestniczących w Grze.
   

§ 3. Ogólne zasady Gry

 1. Udział w Grze Miejskiej jest darmowy.
 2. Rozpoczęcie Gry odbędzie się w Parku Miejskim w Redzie o godzinie 13:00
 3. Zakończenie Gry odbędzie się w Parku Miejskim w Redzie około godziny 16:00
 4. Rejestracji zespołów dokonuje się poprzez wysłanie formularzu rejestracyjnego dostępnego pod linkiem ekoreda.zgloszenia24.pl  lub osobiście na miejscu startu. Ilość zgłaszanych zespołów jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Szczegółowe informacje odnośnie punktacji oraz zasad zostaną podane na starcie.
 6.  Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych i udostępnienia ich w celu przeprowadzenia Gry.
 7. W trakcie Gry można poruszać się wyłącznie pieszo, toczy się ona w normalnym ruchu miejskim, dlatego Gracze są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności
 8. Nagrody przyznane zostaną zespołom, które zdobyły najwięcej punktów po zakończeniu Gry w Parku Miejskim. 
 9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 

Kontakt:
Dawid Zdrojewski
dawid.zdrojewski@zhp.net.pl
604-101-871

Informacje i Pomoc
Do zakończenia zgłoszeń pozostało:
Zakończony
Wysłanych zgłoszeń: 9
Pozostało 21 wolnych miejsc
Liczba zgłoszeń: 9 / 30
Termin automatycznego zamknięcia formularza: 2018-04-21 12:00
Automatyczna wiadomość - po oddaniu zgłoszenia otrzymasz automatyczną wiadomość
Edycja zgłoszenia
- do czasu zakończenia zgłoszeń możesz edytować następujące pola:
Nazwa zespołu , Środowisko zespołu , Imię , Nazwisko , Nr telefonu ,